Fakt bycia oskarżonym w procesie karnym

Bycie oskarżonym za złamanie zapisów Kodeksu Karnego nie zawsze jest połączone z aresztowaniem. Decyzję o tymczasowym pozbawieniu wolności podejmuje sąd na wniosek prokuratora, w sytuacji, gdy istnieje wysokie prawdopodobieństwo mataczenia, bądź ucieczki przez oskarżonego. Środek ten jest stosowany z wyboru w stosunku do wielu kryminalistów, często ma charakter aresztu wydobywczego.

Skuteczna obrona

prawnikW procesie karnym reprezentować nas może jedynie adwokat, który ma uprawnienia do występowania w charakterze obrońcy. Żaden radca prawny nie ma prawa reprezentować strony w postępowaniu karnym. O ile nie został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, oskarżony nie ma problemów z kontaktowaniem się ze swoim mecenasem. Kancelaria adwokacka ma nie lada problem do zgryzienia w sytuacji, gdy orzeczony został maksymalnie trzymiesięczny okres pobytu w areszcie śledczym. Izolacyjny charakter tego środka zapobiegawczego, w znacznym stopniu utrudnia kontakt oskarżonego z mecenasem. Adwokaci powinni w tej sytuacji samemu nawiązać kontakt ze swoim klientem i spotkać się z nim na terenie danego aresztu śledczego. Nasz prawnik powinien mieć możliwość zapoznania się w pełni z gromadzonym materiałem dowodowym oraz móc samemu przeprowadzać odpowiednie czynności, które pomogą mu udowodnić niewinność swojego klienta.

Kim jest adwokat?

Oprócz prowadzenia własnego śledztwa, adwokat szczecin ma też za zadanie występować z określonymi wnioskami do sądu, prokuratury i policji. W sytuacji, gdy popadniemy w konflikt z prawem i zostaną nam przedstawione przez prokuratora zarzuty, kancelaria adwokacka szczecin która nas reprezentuje powinna ustalić z nami listę świadków do przesłuchania przed sądem, zbadać dokładnie okoliczności zarzucanego przestępstwa oraz w razie wykrycia matactwa ze strony osób związanych ze śledztwem informować o tym sąd, lub prokuraturę. Radca prawny szczecin średnio będzie w stanie nam pomóc w tej sytuacji.

Wyjątkowe sytuacje

Zdarzają się sytuację, w których występuje konflikt interesów w składzie sędziowskim, lub na stanowisku prokuratora. Adwokaci szczecin starają się w tej sytuacji odsunąć prokuratora od śledztwa. Czasami zdarza się, że z racji pewnych konotacji, lub podejrzeń stronniczości, prawnik szczecin składa wniosek o odsunięcie i zmianę składu sędziowskiego. Są to pewne kroki, które mogą znacząco zmienić tok przebiegu postępowania przed sądem. Wybór odpowiedniego mecenasa ma olbrzymie znaczenie w sytuacji, gdy jesteśmy oskarżeni na podstawie KPK. Często umiejętna argumentacja, a także dobrze rozegrana strategia obrony jest kluczowa dla rozstrzygnięcia wyroku.

admin