Fakt bycia oskarżonym w procesie karnym

prawo

Bycie oskarżonym za złamanie zapisów Kodeksu Karnego nie zawsze jest połączone z aresztowaniem. Decyzję o tymczasowym pozbawieniu wolności podejmuje sąd na wniosek prokuratora, w sytuacji, gdy istnieje wysokie prawdopodobieństwo mataczenia, bądź ucieczki przez oskarżonego. Środek ten jest stosowany z wyboru… Continue Reading