Wsparcie prawne dla nas

prawo

Pomoc prawna może być nam potrzebna w wielu sytuacjach życiowych. Dzisiejsza legislatura jest tworzona przede wszystkim przez adwokatów, dla których skomplikowane akty prawne nie stanowią problemu w interpretacji i ich wykorzystywaniu. Przeciwnie ma się to ludzi niezwiązanych zawodowo z prawem,… Continue Reading

Fakt bycia oskarżonym w procesie karnym

prawo

Bycie oskarżonym za złamanie zapisów Kodeksu Karnego nie zawsze jest połączone z aresztowaniem. Decyzję o tymczasowym pozbawieniu wolności podejmuje sąd na wniosek prokuratora, w sytuacji, gdy istnieje wysokie prawdopodobieństwo mataczenia, bądź ucieczki przez oskarżonego. Środek ten jest stosowany z wyboru… Continue Reading